6.1.2014

Intuice

Je lepší loď někam směrovat a vnímat signály, které nám přichází, než plout nazdařbůh směrem, který jsme si my sami neurčili. Pojďme doplout do vod, ve kterých se vyznáme. Tak jako naše myšlenky, nás mohou dovést tam, kam chceme, nebo nás mohou i potápět. A intuice? Intuice je jako svěží vítr, který můžeme chytnout na svých plachet a nechat se jím vést.

Jen to umět rozeznat…

SÍLA INTUICE A ZÁMĚRU, prožitkový seminář

  • 1. lekce – myšlenky, jakým způsobem nás ovlivňují a jak s nimi pracovat, abychom my ovlivňovaly je.
  • 2. lekce – intuice, jak ji poznat, zařadit do svého života a důvěřovat jí? Proč vůbec používat intuici?
  • 3. lekce – záměr a směr, který je ten správný, ten náš?

Náplní semináře bude přednáška, diskuze, řízená meditace a práce s kartami.

Bližší informace o semináři na jitka@jitkavolna.cz, nebo využijte webový formulář níže.

close up of dandelion flowers growing wild in the garden at spring