6.1.2014

Seminář o čakrách

Seminář o čakrách

Čakrový systém je také hluboká a fascinující hra sebepoznání, která je používána od nepaměti u východních národů.  Čakry jsou energická centra, umístěna na našem těle. Přivádějí energii do našeho energetického těla.  Když jsou čakry v harmonii, cítíme se spokojení, zdraví a vitální. 

Znalost čakrového systému a jeho témat nám může pomoci v pochopení životních výzev, rozvoji naší duchovní úrovně a zlepšení celkové harmonie našich životů. Využijme duchovní bohatství, které nám čakry přináší!

Každý večer na vás čeká přednáška, diskuze, práce s kartami, meditace s následným rozklíčováním prožitků.

Je vhodné absolvovat všech sedm lekcí, není to však podmínkou.

  • 1.večer – 1. čakra – téma: základními životnípotřeby, zázemí, síla a zvyky rodiny a společenství, pocit svého místa na Zemi
  • 2. večer – 2. čakra – téma: vztahy mezi lidmi, tvořivost, peníze, sexualita
  • 3. večer  – 3. čakra – téma: přijímání sebe sama, sebeúcta, síla osobnosti
  • 4. večer  – 4. čakra – téma: láska, naděje, soucit, odpuštění
  • 5. večer – 5. čakra – téma: vůle, schopnost volby, komunikace
  • 6. večer – 6. čakra – téma: síla mysli, víra, pravda
  • 7. večer – 7. čakra – téma: duchovnost, moudrost

Seminář můžete aktuálně absolvovat pouze individuální cestou.